Tag Archives: เดอะช็อคสด

จิ๊กโก๋ยามดึก ย้อนหลัง คืนวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2556

Posted in จิ๊กโก๋ยามดึก ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 186 Comments

เดอะช็อคสโมสร the shock สโมสร ย้อนหลัง คืนวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2556

Posted in เดอะช็อค สโมสร ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

เดอะช็อค the shock ย้อนหลัง คืนวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556

ดำเนินรายการโดยพี่ขวัญ น้ำมันพราย เรื่องผีสำหรับค่ำคืนนี้

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

เดอะช็อค the shock ย้อนหลัง คืนวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556

ดำเนินรายการโดยพี่ขวัญ น้ำมันพราย เรื่องผีสำหรับค่ำคืนนี้

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

เดอะช็อค the shock ย้อนหลัง คืนวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556

ดำเนินรายการโดยพี่เก่ง ประตูผี เรื่องผีสำหรับค่ำคืนนี้

Posted in the shock ย้อนหลัง | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments